Đồng thanh cái - Băng đồng - Bảng đồng tiếp địa – Thanh đồng tiếp địa

Còn hàng

Giá: 155.000₫

Tổng quan

Công ty TNHH TM Công Nghiệp Đông Nam nhà nhập khẩu và phân phối hàng đầu đồng thanh cái, thanh đồng dẹt, Băng đồng, Bản đồng tiếp địa nhập khẩu:
Đồng thanh cái, bạc, vàng nằm trong nhóm 11 của bảng tuần hoàn, ba kim loại này có một điện tử quỹ đạo S trên một vỏ điện tích D hoàn chỉnh và được đặc trưng bởi tính dẻo dai cao, dẫn điện và dẫn nhiệt cực cao. Các vỏ điện tích D đầy đủ trong các phần tử này đóng góp rất ít vào tương tác giao thoa, được chi phối bởi các điện tích S thông qua các liên kết kim loại. Không giống như các kim loại với vỏ điện tích D không đầy đủ, mối liên hệ kim loại trong đồng thanh cái thiếu một nhân vật đồng hóa trị và tương đối yếu. Quan sát này giải thích độ cứng và độ dẻo dai cao của các tinh thể đơn đồng thanh cái. Ở quy mô vĩ mô, việc đưa ra các khuyết tật kéo dài đến mạng lưới tinh thể, chẳng hạn như ranh giới hạt, cản trở dòng điện của vật liệu dưới ứng dụng thực nghiệm. Vì lý do này, Đồng thanh cái thường được cung cấp trong một dạng tinh thể hạt mịn, có sức mạnh lớn hơn các dạng monocrystalline.

icon
icon
icon