Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành sản phẩm:

Các sản phẩm của công ty Chống sét Đông Nam cung cấp có thời hạn bảo hành đúng theo chế độ của nhà sản xuất.

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

-   Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.

-   Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

-   Hư hỏng do tác động của ngoại lực.

-   Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.

-   Lỗi do người sử dụng.

icon
icon
icon