Bột giảm điện trở đất GEM-TVT

Còn hàng

Giá: 320.000₫

Tổng quan

Bột giảm điện trở đất GEM-TVT

-  Giảm điện trở đất từ 50% đến 90% so với phương pháp truyền thống không sử dụng GEM.
 - Bền vững và không cần bảo trì (không bị ăn mòn do phản ứng với muối hay hóa chất)
 - Không bị phân hủy hay mục rửa và giữ điện trở đất là hằng số ổn định với thời gian.
 - Không phụ thuộc vào sự hiện diện của nước để duy trì tính dẫn điện của nó.

0904994416

sale.dongnam@gmail.com