Định mức sử dụng thuốc hàn hóa nhiệt

Để thi công mối hàn hóa nhiệt cần phải có bộ khuôn hàn hóa nhiệt (gồm: Khuôn hàn, Tay kẹp khuôn hàn, súng hàn,...) và thuốc hàn hóa nhiệt. Tùy từng kiểu mối hàn hóa nhiệt và kích thước mà cần đến lượng thuốc hàn phù hợp

Dưới đây bảng hướng dẫn chọn thuốc hàn hóa nhiệt để thi công được mối hàn phù hợp:

định mức dùng thuốc hàn hóa nhiệt

cách chọn loại thuốc hàn hóa nhiệt

chọn trọng lượng thuốc hàn hóa nhiệt

Tải chi tiết về cách chọn loại thuốc hàn hóa nhiệt phù hợp: Tại đây