Thuốc hàn hóa nhiệt Exoweld - Hàn Quốc

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Thuốc hàn hóa nhiệt EXOWELD

- Các loại thuốc hàn hóa nhiệt:
Thuốc hàn hóa nhiệt Exoweld : 90g/1 lọ
Hàn dây cáp đồng 50 và cọc tiếp địa phi 14 hoặc 16 dài 2.4 mét
Hàn thanh đồng 25x3mm (Copper Busbar) với thanh đồng 25x3mm 

Thuốc hàn hóa nhiệt Exoweld : 115g/1 lọ
Hàn dây cáp đồng 70 và cọc tiếp địa phi 14 hoặc 16 dài 2.4 mét

- Hiệu: EXOWELD. Xuất xứ: Korea - Hàn Quốc

CLIP Hướng dẫn thi công mối hàn hóa nhiệt :

0904994416

sale.dongnam@gmail.com