Kim thu sét bằng đồng

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Kim thu sét đầu kim bằng đồng, kim thu sét bằng thép có đầu kim bằng đồng, kim thu sét bằng thép D16 với đầu kim bằng đồng, kim thu sét bằng thép D14 với đầu kim bằng đồng, kim thu sét D20 với đầu kim bằng đồng, kim thu sét bằng thép Fi-16 với đầu kim bằng đồng, kim thu sét bằng thép Fi-14 với đầu kim bằng đồng, kim thu sét Fi-20 với đầu kim bằng đồng

0904994416

sale.dongnam@gmail.com