Hướng dẫn cách lắp đặt bộ đếm sét Ingesco

Bộ đếm sét là thiết bị đếm xung sét (Lightning Strike Counter) được sử dụng trong hệ thống chống sét trực tiếp đánh thẳng. 
Nguyên lý làm việc của bộ đếm sét: Khi kim thu sét thu sét, dòng sét điện áp cao sẽ truyền theo đường dây thoát sét xuống dưới đất, dòng điện áp cao này khi qua dây dẫn sẽ phát ra từ trường. Thiết bị đếm sét sẽ đếm số lần sét đánh và hiện thị lên mặt hiện thị.
Tác dụng của bộ đếm sét: Giúp người dùng đếm số lượng sét đánh trong 1 mùa và kiểm tra hoạt động của kim thu sét để thay thế và bảo trì hoạt động ổn định của hệ thống chống sét.