Cáp đồng trần

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Cáp đồng tiếp địa :
1 Cáp đồng trần M10
2 Cáp đồng trần M16
3 Cáp đồng trần M25
4 Cáp đồng trần M35 
5 Cáp đồng trần M50 
6 Cáp đồng trần M70 
7 Cáp đồng trần M95 
8 Cáp đồng trần M120 
9 Cáp đồng trần M150
10 Cáp đồng trần M185 
11 Cáp đồng trần M240
12 Cáp đồng trần M300
13 Cáp đồng trần M400

0904994416

sale.dongnam@gmail.com