Tủ cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 32A SF132A-NE-SS480 ( Mã mới SF132-480-100+50-AIMCB )

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

hiết bị cắt sét đầu vào có hộp bảo vệ

- Là phương pháp thuận tiện để bảo vệ nguồn điện 1 pha hoặc 3 pha khi không có đủ chỗ trong tủ phân phối điện
– Khả năng cắt sét cao giữa pha – trung tính.
– Bảo vệ cao giữa trung tính – đất.
– Hiển thị trạng thái hoạt động

Ordering Code

Description

Phase

Rated Voltage

Ph - N

Dimensions

(mm)

Weight

(Kg)

SF132A-NE-SS480

1Ph, 32A, 160+40kA 8/20μs Ph - N, SS480, 100kA 10/350μs NE, LED visual indicator, alarm contact

1

200 – 277V

(50-60Hz)

300x200x150

7

SF140A-NE-SS480

1Ph, 40A, 160+40kA 8/20μs Ph - N,

SS480, 100kA 10/350μs NE, LED visual indicator, alarm contact

1

200 – 277V

(50-60Hz)

300x200x150

7

SF163A-NE-SS480

1Ph, 63A, 160+40kA 8/20μs Ph - N,

SS480, 100kA 10/350μs NE, LED visual indicator, alarm contact

1

200 – 277V

(50-60Hz)

300x200x150

7

SF332A-NE-SS480

3Ph, 32A, 160+40kA 8/20μs Ph - N,

SS480, 100kA 10/350μs NE, LED visual indicator, alarm contact

3

200 – 277V

(50-60Hz)

300x400x150

14

SF340A-NE-SS480

3Ph, 40A, 160+40kA 8/20μs Ph - N,

SS480, 100kA 10/350μs NE, LED visual indicator, alarm contact

3

200 – 277V

(50-60Hz)

300x400x150

14

SF363A-NE-SS480

3Ph, 63A, 160+40kA 8/20μs Ph - N,

SS480, 100kA 10/350μs NE, LED visual indicator, alarm contact

3

200 – 277V

(50-60Hz)

300x400x150

14

0904994416

sale.dongnam@gmail.com