Thi công hệ thống tiếp địa cho trụ tua bin điện gió

Thi công hệ thống tiếp địa cho trụ điện gió

Hệ thống nối đất, tiếp địa trụ điện gió phải đảm bảo tiêu chuẩn rất cao để chống chịu giông sét lớn, điều kiện địa chất phức tạp và tuổi thọ của công trình