Khuôn hàn hóa nhiệt

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Các kiểu khuôn hàn hóa nhiệt Exoweld:

- Khuôn hàn hóa nhiệt chữ T: Hàn cáp đồng trần 50 mm2 và đầu cọc tiếp địa phi D16 hoặc D14
- Khuôn hàn hóa nhiệt chữ T: Hàn cáp đồng trần 70 mm2 và đầu cọc tiếp địa phi D16 hoặc D14
- Khuôn hàn hóa nhiệt chữ T: Hàn cáp đồng trần 95 mm2 và đầu cọc tiếp địa phi D16 hoặc D14
- Khuôn hàn chữ thập +        :  Hàn cáp đồng trần 50 mm2 
- Khuôn hàn chữ thập +        :  Hàn cáp đồng trần 70 mm2 
- Khuôn hàn chữ thập +        :  Hàn cáp đồng trần 95 mm2 
- Khuôn hàn chữ thập +        :  Hàn thanh đồng 25x3mm

icon
icon
icon