DLSF-16A

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

+ Thiết bị cắt sét lan truyền 1 Pha SST150+NE15:
Dòng sét Imax:  50kA 8/20μs P-N; 15kA 10/350μs N-E 
+ Thiết bị cắt sét lan truyền 1 Pha 2xSST150+NE15:
Dòng sét Imax:  100kA 8/20μs P-N; 15kA 10/350μs N-E
+ Thiết bị cắt sét lan truyền 1 Pha SST150+NE100:
Dòng sét Imax:  50kA 8/20μs P-N; 100kA 10/350μs N-E
+ Thiết bị cắt sét lan truyền 1 Pha 2xSST150+NE100:
Dòng sét Imax:  100kA 8/20μs P-N; 100kA 10/350μs N-E
- Thời gian nhạy đáp: 5ns
- Kiểu bảo vệ: Ph-N; NE
- Trung tính nối đất NE15 hoặc NE100
- Có báo hiệu trạng thái hoạt động: 
* Hiển thị Màu xanh (Green): đang hoạt động tốt
* Hiểnt hị Màu đỏ (Red) : Bị hư - Cần thay thế

 

0904994416

sale.dongnam@gmail.com